Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Дискусия за бъдещето на корпоративната социална отговорност с участие на експерти от Министерство на труда и социалната политика на Република България

   

15.12.2021

 

На 13 декември, в изпълнение на споразумението за партньорство между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Министерството на труда и социалната политика (МТСП), в магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ гостуваха Петър Начев, директор дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, и Румен Донев, държавен експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в същата дирекция.

MTSP 1

Г-н Начев и г-н Донев представиха пред студентите настоящата Национална стратегия за корпоративна и социална отговорност (2019-2023). Сред целите на документа са: насърчаване устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, както и стимулиране развитието на политика на социално отговорно управление на предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на публичната администрация.

Стратегията се основава на доброволния характер на КСО, разбирана като ангажимент от страна на ръководството на компаниите, публичните структури и гражданските организации, че при управленските си решения и ежедневни действия отчитат специфичните интереси на клиентите, доставчиците, потребителите, служителите и обществеността, в т.ч. в сферата на околната среда и на всички други субекти, спрямо които дейността им има отношение.

По време на онлайн срещата бе осъществена дискусия за бъдещето на КСО и важността в образованието и институциите, в която Стопанският факултет още веднъж затвърди желанието за силна връзка между образованието, бизнеса и институциите.