Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Дирекция „Митница София“ с две гост-лекции в Стопанския факултет

   

16.01.2024

 

На 13-ти и 14-ти януари 2024 г. г-жа Василка Точкова, заместник-директор на териториална дирекция „Митница София“, и г-жа Елена Манчева - държавен инспектор в същата митническа дирекция, бяха гост-лектори в Стопанския факултет. Те изнесоха лекции в рамките на дисциплината „Митнически режими и процедури“ пред студентите от магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“ с ръководител доц. д-р Цветан Мадански.

Screenshot 2024-01-16 073453

Г-жа Василка Точкова представи темата „Одобрени икономически оператори“. В условията на глобализация и променена международна обстановка, митниците, заедно с икономическите оператори, играят ключова роля за гарантиране на сигурността на веригата от доставки, като в същото време предоставят улеснения на коректните търговци.

Презентацията беше изключително интересна и полезна. Бяха засегнати въпроси, свързани с взаимното признаване на сертификатите за ОИО, заплахи за сигурността и безопасността, статуса на ОИО, участниците в международната верига на доставки и техните отговорности, процедурата по кандидатстване за ОИО, както и конкретното изискване, заявителят да е завършил успешно обучение във връзка с митническото законодателство, което съответства на степента му на участие в дейности, свързани с митниците и е осигурено от митнически органи на държава членка или учебно заведение, признато от митническите органи за целите на предоставяне на такава квалификация.

Screenshot 2024-01-16 073639

От своя страна, г-жа Елена Манчева представи темата за митнически режим „Транзит“ със своята специфика и особености, като бяха разгледани и представени примери от практиката. Получи се ползотворна дискусия. Студентите останаха много доволни от лекторите, които имат повече от 30 години опит в митническата администрация.

Screenshot 2024-01-16 073705