Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Анкета за преподаватели и студенти относно дистанционната форма на обучение в Стопанския факултет и СУ „Св. Климент Охридски“

   

29.06.2020

 

Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) на Софийския университет разработи анкети за проучване на опита и нагласите на преподавателите и студентите по отношение на дистанционната форма на обучение и електронното оценяване включително в условията на пандемия.

Anketa

Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и предоставени на всички заинтересовани страни в университета в лицето на ректорското и факултетските ръководства, преподавателите, студентите и студентските организации.

Анализът на данните от направеното изследване ще помогне на ЦДО и ръководството на Софийски университет да дефинира препоръки и стратегии за подобряване на качеството на дистанционното електронно обучение в бъдеще.

 

Ръководството на Стопанския факултет моли всички преподаватели и студенти да попълнят анкетата – необходимото време е 5-10 минути.

 

Линк към анкетата за студенти:

https://www.surveymonkey.com/r/StudentsExperience

 

Линк към анкетата за преподаватели:

https://www.surveymonkey.com/r/TeachersViews