Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 26-28 август: Лятно онлайн училище „Бизнесът като партньор за правата на детето” на УНИЦЕФ и Стопанския факултет

   

29.06.2020

 

УНИЦЕФ България и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски" организират лятно онлайн училище, което ще се проведе в периода 26-28 август 2020 г.

Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на защита правата на детето, корпоративната отговорност (КСО), социалните инвестиции, иновации и предприемачество. Участниците ще се потопят в работата на УНИЦЕФ за ангажиране на правителствата, компаниите и гражданското общество да поставят правата на децата в основата на своите програми за устойчиво развитие.

UNICEF-FEBA

15 младежи ще имат възможност да обсъдят актуални за България теми от дневния ред на ООН, като Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Те ще се запознаят с рисковете и въздействието на бизнес дейностите, операциите и взаимоотношенията върху правата на децата и ще обсъдят възможностите за ангажиране на компаниите с международно признати практики и стандарти за тяхното опазване и развитие.

Участниците ще придобият практически умения за увеличаване на положителното въздействие върху развитието и благосъстоянието на децата. Те ще научат как да интегрират правата на децата в корпоративните политики, бизнес процесите и нефинансовите отчети.

 

Програмата включва три модула:

  • Права на децата и принципите на бизнеса,
    Лектор: д-р Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата
  • Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и приносът на бизнеса,
    Лектор: д-р Марина Стефанова, консултант на УНИЦЕФ по програмата “Business for Results”
  • УНИЦЕФ и бизнесът: Партньорства със споделена стойност,
    Лектор: д-р Милка Семова, член на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

 

Кой може да кандидатства?

Студенти в български университети на възраст от 19 до 29 години, изучаващи право, икономика, управление, социални дейности, педагогика, човешки ресурси, връзки с обществеността и други.

 

Как да участвам?

Лятното училище ще се проведе онлайн. Участието е безплатно. След успешно завършване участниците ще получат сертификат.

 

Как да кандидатствам?

Всички желаещи следва да попълнят този онлайн формуляр.

 

Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2020 г., 23:59 часа.

Местата са ограничени, а подборът се осъществява чрез оценка на мотивацията на кандидатите.

Одобрените участници ще бъдат обявени до 18 август 2020 г.

 

За повече информация:

д-р Марина Стефанова, Business for Results Consultant, UNICEF Bulgaria

mstefanova@unicef.org