Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Приемно време на научните секретари на катедри

   
Стопански факултет - Приемно време на секретарите на катедри

 

Приемно време на преподавателите, изпълняващи функциите на научни секретари на катедри

 

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

 

гл. ас. д-р Стоян Шаламанов

e-mail: shalamanov@feb.uni-sofia.bg

Приемно време:

Сряда: 15:00 - 16:00 ч., каб. 505

 

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

 

доц. д-р Иванка Михайлова

e-mail: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

Приемно време:

Сряда: 11.00 - 13.00 ч., каб. 326.

 

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО"

 

доц. д-р Надя Велинова - Соколова

e-mail: nadya.sokolova@feb.uni-sofia.bg

Приемно време:

каб. 101

 

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

 

гл.ас. д-р Мария Трифонова

e-mail": mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg

Приемно време:

Понеделник: 14.00 - 15.00 ч., каб. 111

 

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ"

ас. Бойко Амаров

e-mail: amarov@feb.uni-sofia.bg

Приемно време:

Четвъртък: 11.00 - 12.00 ч., каб. 516