Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономическа мисъл беше публикувана статията на проф. Теодор Седларски "Индивидуализъм, колективизъм, социален капитал и икономическо развитие" (2022)

   

17.07.2022

 

В кн. 2 / 2022 на сп. Икономическа мисъл беше публикувана статията на проф. Теодор Седларски:

 

Индивидуализъм, колективизъм, социален капитал и икономическо развитие ” (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Седларски, T. (2022), “Индивидуализъм, колективизъм, социален капитал и икономическо развитие”, Икономическа мисъл, 67(2), с. 171-204.

 

Резюме:

 

Систематизирани са основни отличаващи характеристики на взаимодействията между стопанските агенти в индивидуалистични и колективистични култури. Предложено е кратко обобщение на дебата в литературата относно връзката между култура и икономическо развитие и е обоснована продуктивността за икономическия анализ на доброто познаване на особеностите на националните култури. Обзорът по необходимост включва свидетелства и аргументи за съществуването на механизми, през които дълбоките аспекти на културата влияят чрез формирането на вярванията и предпочитанията върху икономическите резултати – това е демонстрирано нагледно през ефектите на социалния капитал. Някои от привидните противоречия в представените хипотези могат да бъдат разрешени, като се вземе предвид обхватът на групата, спрямо която се простират колективната идентичност и възприеманите споделени отговорности. Така се достига до основния извод от анализа, че видът колективизъм, който възпрепятства икономическото развитие, обикновено се заключава в лоялност към прекалено малка група от хора.

 

Ключови думи: индивидуализъм; колективизъм; икономическа култура; ценности; норми; институции; социален капитал; конформност; опортюнизъм; социални дилеми; доверие; меритокрация; икономическо развитие; растеж.

 

JEL: D91, O43, Z1.