Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Егберт, проф. Седларски и д-р Тодоров "Основи на съвременната икономика: Хайнрих фон Щакелберг за проблемите на пазарната структура” (кн. 5/2021)

   

07.12.2021

 

В кн. 3 / 2021 на сп. Икономическа мисъл беше публикувана статията на проф. Хенрик Егберт, проф. Теодор Седларски и д-р Александър Тодоров:

 

Основи на съвременната икономика: Хайнрих фон Щакелберг за проблемите на пазарната структура ” (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2021), “Основи на съвременната икономика: Хайнрих фон Щакелберг за проблемите на пазарната структура”, Икономическа мисъл, 5/2021, с. 107-124.

 

Резюме:

 

Хайнрих фон Щакелберг е автор на няколко основополагащи концепции в икономическата теория. Най-известни са приносите му в областта на анализа на пазарната структура. От 30-те години на XX век насам неговата теория за нестабилността на пазарите е крайъгълен камък на теоретичната икономическа наука. Когато фирмите вземат зависими и независими решения в условията на олигополистична пазарна структура, резултатът рядко е стабилно равновесие. Фирми, определяни като водачи по Щакелберг и последователи по Щакелберг, могат да бъдат намерени на множество пазари в действителността. Пълният потенциал на приносите на Щакелберг обаче започва да се изяснява едва с утвърждаването на теорията на игрите и на линейното програмиране. В теорията на цените и на монопола немският учен развива основни принципи, които залягат в съвременните икономически учебници. Студентите по икономика и стопанско управление изучават в първи курс тези теории вече повече от 80 години след създаването им. В статията са представени обобщено двете му главни творби, посветени на пазарните структури и на ценовата теория.

 

JEL: B21; B31; D43; D24; L13; L22.

 

Ключови думи: Щакелберг; пазарна структура; олигопол; лидер; последовател; зависимо решение; независимо решение; теория на разходите; многопродуктова фирма.