Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / Отпечатана статия на гл.ас. Л. Тошков и доц. Т. Седларски в сп. Икономическа мисъл на тема "Методически проблеми и насоки в анализа на младежката безработица"

   

18.02.2015

 

В брой 1/2015 на списание Икономическа мисъл бе отпечатана статията на гл.ас. Любен Тошков и доц. д-р Теодор Седларски (катедра Икономика) на тема

 

"Методически проблеми и насоки в анализа на младежката безработица"

 

Тошков, Л., Седларски, Т. (2015), “Методически проблеми и насоки в анализа на младежката безработица”, Икономическа мисъл, 1/2015, с.80-98.

 

Резюме

Разгледани са два методически проблема. Първият е за дефиницията и възрастовите граници на младежкото население, който е дискусионен и нееднозначно решаван в научните изследвания и социално-политическата практика. Вторият проблем е свързан с показателите на младежката безработица, които позволяват манипулации чрез едностранчиво боравене само с избран показател или чрез безсъдържателно противопоставяне на показатели. Дадени са насоки за следващ по-детайлен емпиричен анализ на младежката безработица в България. Предложена е класация на страните от ЕС-28 сумарно по три основни показателя на младежката безработица във възрастовия интервал 15-29 години, която значително се различава от популярната класация на Евростат само по показателя „квота на младежка безработица”.

 

JEL: J21, J82