Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / Отпечатана статия на доц. Теодор Седларски в сп. Икономически и социални алтернативи на тема "Интегриране на социалния статус в икономическата теория: статусната икономика на Робърт Франк"

   

07.01.2014

 

В брой 4/2014 на списание Икономически и социални алтернативи бе отпечатана статията на доц. д-р Теодор Седларски

 

"Интегриране на социалния статус в икономическата теория: статусната икономика на Робърт Франк"

 

 

Резюме

В статията е систематизиран подходът на американския икономист Робърт Франк за включване на социалния статус в конвенционалните икономически модели на потребителския избор, разпределението на времето между работа и почивка, на дохода между спестяване и потребление и др. Изхождайки от методологическия индивидуализъм като основно допускане в традиционния икономически анализ, Франк успява да разкрие изцяло нов за неокласическата икономика вътрешен теоретичен пласт, обясняващ както конкурентното поведение, така и привидните отклонения от него на реалните пазари, а именно имплицитните пазари на социален статус.

 

Пълен текст на статията в ResearchGate