Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Егберт, проф. Седларски и д-р Тодоров "Основи на съвременната икономика: Франк Х. Найт и концепцията за неопределеността, теорията на капитала и зараждането на Чикагската школа" (кн. 6/2021)

   

28.01.2022

 

В кн.6/2021 на сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Хенрик Егберт, проф. Теодор Седларски и д-р Александър Тодоров:

 

"Основи на съвременната икономика: Франк Х. Найт и концепцията за неопределеността, теорията на капитала и зараждането на Чикагската школа" (pdf)

 

(пълен текст на статията)

 

Егберт, Х., Т. Седларски, А. Тодоров (2021), “Основи на съвременната икономика: Франк Х. Найт и концепцията за неопределеността, теорията на капитала и зараждането на Чикагската школа”, Икономическа мисъл, 6/2021, с. 74-90.

 

Резюме:

Франк Найт (1885-1972) е влиятелен социален учен, автор на множество

публикации в областта на икономическата теория, философията и етиката. В

икономическата теория той е познат преди всичко със своите анализи на

неопределеността като условие за извличане на икономически печалби

на конкурентните пазари. Тази концепция е само един от множеството му

приноси, свързани с централната роля на пазара и ценовия механизъм.

За разлика от други неокласически икономисти Найт е отявлен критик на

пазара като водещ принцип при изграждането на обществата, тъй като го

смята за неетична форма на организация. Той разглежда стопанството

като социална система, а икономическия подход – като само един между

многото в обществените науки. Найт е сред основателите на Чикагската

школа, а сред студентите, които подготвя, има неедин Нобелов лауреат.

 

Ключови думи: Франк Найт; риск; неопределеност; предприемачество; теория

на капитала; Чикагска икономическа школа; социална организация; печалба;

конкурентен пазар

 

JEL codes: B21; B25; B31; B53; D41