Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Бакалаври към катедра Икономика

   

09.09.2019

 

Специалност “Икономика и финанси” в английска и френска програма подготвя висококвалифицирани специалисти със солидна фундаментална подготовка за нуждите на икономическата и финансовата практика, държавното управление и публичната администрация. Целта на програмата е да запознае студентите с основите на икономическата и финансовата теория и да придобият знания и умения за приложен икономически, финансов и статистически анализ. При определени условия във френската програма съгласно споразумение между СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета за наука и технологии Лил (Франция), студентите могат да получат втора диплома „Лисанс по икономически науки и управление“.

От учебната 2019/2020 г. обучението в спец. "Икономика и финанси" в английска и френска програма се предлага с обновени учебни планове.

 

Учебен план на спец. "Икономика и финанси" (английска програма) за випуска, започнал през учебната 2019/2020 година

Учебен план на спец. "Икономика и финанси" (френска програма) за випуска, започнал през учебната 2019/2020 година

 

Нов въпросник за държавен изпит за спец. "Икономика и финанси" (английска и френска програма) в сила от 2021 г.