Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Стажантска практика и обучение в офис за трансфер на аерокосмически технологии „RST-TTO”

   

09.01.2020

 

Untitled

 

 

Стажантска практика и обучение в офис за трансфер на аерокосмически технологии RST-TTO” (http://rst-tto.com/rsttakt/):

 

Период на стартиране на практическо обучение

15.01.2020 – 15.06.2020

 

Професионални направления

  • Стопанско управление;
  • Икономика и финанси ;
  • Моделиране на големи данни;
  • Маркетинг;
  • Бизнес администрация.

 

Информация за практическото обучение

Позицията предлага практическо обучение в сферата на икономическите анализи, оценки и моделиране, подготовката на стратегически програми, планове и проекти за развитието на аерокосмическата индустрия в България.

 

Условия на работа

- Работно време – гъвкаво , съобразено с учебната програма на студента. Осигурено работно място в непосредствена близост до сградата на Стопански факултет.

- достъп до научна и приложна литература , включително международни изследвания и анализи;

- достъп до висококвалифицирани специалисти и експерти по време на обучението;

- работа в среда с възлагане на конкретни задачи и следене за техния напредък.

 

Други условия

- възможност за участие в предстоящи проекти;

- възможност за участие в научни конференции - достъп до научна и приложна литература в рамките;

- достъп до висококвалифицирани специалисти и експерти по време на обучението;

- възможност за назначаване на работа, при положителни резултати от практиката;

- възможност за международни стажове/специализации.

 

Задачи, които ще изпълнява студентът

- подпомагане събирането, обработката и анализа на икономическа информация, свързана с развитието на космическата индустрия в международен аспект;

- подпомагане събирането, обработката и анализа на икономическа информация за българската индустрия и изготвянето на секторни и други анализи;

- участие в проучване на капацитета на българската индустрия за участие в международни космически програми и проекти;

- участие в разработването на сценарии и планове, програми и политики за развитие на българската индустрия в аеро-космическия сектор;

- подготовка на проекти и отчети за тяхното изпълнение;

- участие в подготовката на събития по проекта – работни срещи, семинари, конференция;

- работа (комуникация) с клиенти/потребители на резултатите от проекта, включително в страната и чужбина.

 

Необходими умения

Базови познания в посочените професионални направления и елементарен практически опит.

Отлично ниво на компютърни умения (Microsoft Office) допълнителни комп. умения е предимство.

Отлично владеене на английски език (втори чужд език е предимство).

 

Необходими качества и други изисквания към студентите

- любопитство;

- смелост да се занимава с непознати неща;

- постоянство- желание за работа в динамична работна среда, желание за усвояване на нови умения.