Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Програма Заедно в час - равен достъп до качествено образование на всяко дете в България

   

02.04.2019

 

thumbnail_Визия с Аля

 

izteglen_fajl_reference_large_1

 

Мисията на " Заедно в час" е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. Нашата визия за образованието е всяко дете в страната да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на семейството му. За да успеем да я постигнем, търсим мотивирани, способни и социално ангажирани хора, които да обучим и подкрепим да станат учители, за да развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които работят.

 

"Заедно в час" ви предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да бъдат успешни. За да станете участник в програмата, не е необходимо предварително да имате учителска правоспособност.

 

Едновременно с преподаването участниците в програмата преминават през серия обучения, чрез които развиват своите професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество.

 

Програмата на "Заедно в час" е отличена като "Най-добра програма за кариерно развитие" в конкурса "Работодател на годината 2018".

 

Като участник в програмата на "Заедно в час" вие получавате:

 • удовлетворение от работата си, защото ще допринесете за развитие на една от най- важните обществени сфери - образованието;
 • предварително обучение и подготовка по специално разработена и отличена като най- добра в България обучителна програма за ефективно преподаване;
 • подкрепа по време двете години чрез работа с координатор от екипа на "Заедно в час";
 • двугодишен трудов договор като учител;
 • ежемесечен финансов стимул в допълнение към редовната заплата от училище;
 • допълнителни обучения и развитие на професионални и лидерски качества – за успешна работа в училище и бъдещо кариерно развитие в сферите:
 • ефективно преподаване и училищно лидерство
 • социално предприемачество
 • работа на общностно ниво, местни и държавни политики
 • придобиване на педагогическа правоспособност от университет партньор (ако все още нямате такава);
 • подкрепяща общност от съмишленици от различни сфери;
 • достъп до ресурси през глобалната мрежа на Teach For All.

 

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравния достъп до качествено образование;
 • да имате завършено висше образование (или да сте последен курс на обучението си);
 • да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;

 

"Заедно в час" е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

 

Финален краен срок за приемане на кандидатури - 15.04.2019 г.

 

Кандидатурите се разглеждат по реда на подаването им, така че по-ранното кандидатстване е силно препоръчително.