Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК ЕАД

   

10.06.2016

 

 

За всички студенти в 3 или 4 курс на тяхното икономическо образование, както и наскоро завършили икономически специалности, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в сегмент Корпоративно банкиране (Корпоративен център – София, Бизнес центровете и Бизнес зоните на Банката в страната) в рамките на период до 3 месеца.

Ние Ви предлагаме възможност да надградите академичните си познания с практически опит, придобит в професионална среда на едно от най-динамичните направления в Банката.

Програмата цели да обогати познанията на младите специалисти, но също така и да им съдейства за ориентация към по-нататъшната професионална реализация.

За Вашето качествено практическо обучение ще помогне младият и динамичен екип от опитни професионалисти, работещи в сегмент Корпоративно банкиране на Банка ДСК.

 

Как може да се включите в програмата:

Приемът на млади специалисти за професионална учебна практика в Корпоративен център – София, Бизнес центровете и Бизнес зоните на Банка ДСК в страната се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:

  • І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
  • ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.

 

Изискуем набор от документи на кандидатите за професионална учебна практика:

  • мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
  • автобиография (“СV”) с приложена актуална снимка.
  • При допълнително поискване се представят:

 

ü Препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище;

ü Копие на студентска книжка / академична справка с информация за резултатите от положените към момента на кандидатстване изпити;

ü Копие на диплома за завършено Висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура.

При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст).

 

Изисквания към кандидатите за професионална учебна практика:

  1. Образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване: студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІI-ти курс;
  2. владеене на писмен и говорим английски език;
  3. ползване на втори чужд език или предоставяне на сертификат за достигнато ниво на владеене на английски език ще се счита за предимство.

 

Основните времеви параметри на професионалната учебна практика – обща продължителност и дневна часова ангажираност се договарят индивидуално с всеки кандидат.

Основни времеви параметри: от 1 до 3 месеца.

Часова ангажираност в 1 ден: минимум 4 часа, максимум 8 часа.

Приемът на млади специалисти на професионална учебна практика е целогодишен.

 

Моля изпращайте документите за кандидатстване на следните е-mail адреси:

- Kamen.Kirilov@dskbank.bg , Krasimir.Kanov@dskbank.bg , Students-Practice@dskbank.bg .

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

 

http://www.dskbank.bg/youngpower/.