Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Практика в Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

   

08.01.2019

 

is

 

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти. За повече информация, моля вижте https://bulgarien.ahk.de. ГБИТК Ви предлага възможност да вземете активно и реално участие в разнообразните дейности на Камарата и да дадете успешен старт на Вашето професионално развитие.

 

Вашият профил:

  • Вие сте студент или наскоро завършил висше образование и желаете да натрупате практически опит в избраната от Вас област;
  • Владеете отлично български и немски език;
  • Отличавате се с желание за работа в екип, отговорност, ангажираност.

 

Вашите задачи:

В отдела за услуги DEinternational

  • участие в предоставянето на услуги за германски и български предприятия;
  • комуникация със заинтересовани фирми;
  • запознаване с практическата дейност при организацията на делегации и при посредничеството за създаване на делови бизнес.

 

При интерес за отдел DEinternational, моля изпратете мотивационно писмо и автобиография на немски език до: Цанко Цанков, tzanko.tzankov@ahk.bg.

 

В отдела Панаири

  • участие в ежедневната дейност на ГБИТК като представителство на панаирите Дюселдорф, Кьолн, Лайпциг, Мюнхен и Нюрнберг;
  • сътрудничество при организацията на панаирни изяви на български фирми и при предоставянето на информационни материали на заинтересовани както и панаирно-представени фирми.

 

При интерес за отдел Панаири, моля изпратете мотивационно писмо и автобиография на немски език до: Илия Тодоров ilia.todorov@ahk.bg.