Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Позиции в Konica Minolta-България: мениджър ключови проекти, търговски представител, консултант оптимизирани услуги и печат

   

25.01.2016

Konica

 

Търговски представител за територията на град София

 

ТЪРСИМ ТОЧНО ВАС! ВИЕ сте млад, енергичен и амбициозен! Чувствате се на мястото си в един съвременен свят на нови технологии и ежедневеният сблъсък с иновативни продукти и решения е удоволствие за ВАС! Копнеете да намерите реализизация в динамична корпоративна среда и сте готови теоретичните ВИ познания да придобият практическа стойност в стабилна международна компания в сферата на ИТ услугите, свързани с документи, документни процеси и тяхното управление. Ние сме компания, глобален лидер в областта, с вековна история и традиции и над 40 000 служители в световен мащаб.

Отговорности на позицията:

• Активно набиране и изграждане на отношения с клиенти в рамките на възложената територията

• Презентиране на продуктите и услугите на компанията

• Търговски преговори с клиенти

• Анализ на нуждите на клиентите и предлагане на решение за оптимизиране

• Планиране на работните активности в съответствие с политиката и стратегията на компанията

• Регулярна отчетност към прекия ръководител

• Координиране с останалите отдели в компанията

• Изпълнение на лични цели за продажби

• Обучение според стандартите на компанията и вътрешната система за обучение.

Изисквания:

•Завършено висше образование или студент последна година

• Познания и интерес към предоставянето на решения / услуги или IT периферия се счита за предимство

• Проактивен, амбициозен, динамичен и креативен човек

• Добри презентационни и комуникационни умения

• Познаване на офис приложения - Word, Excel, PowerPoint

• Владеенето на английски език се счита за предимство

• Шофьорска книжка

 

Предлагаме:

• Ключова търговска позиция в екипа

• Възможност за натрупване на опит в международна компания с изградени корпоративни стандарти

• Възможност за развитие в структурата на компанията

• Входящо обучение и периодични мотивиращи обучения

• Тийм билдинги

• Основно възнаграждение

• Допълнително възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати

• Служебен телефон и лаптоп

• Ползване на служебен автомобил

Ако търсите предизвикателства в кариерата, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на електронен адрес: career@konicaminolta.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Благодарим за проявения интерес!

 

Мениджър ключови клиенти.

 

Отговорности на позицията:

• Активно набиране и изграждане на дългосрочни отношения със средни и големи корпоративни клиенти

• Презентиране на продуктите и услугите на компанията

• Умения за търговски преговори с мениджъри от най-високо ниво

• Анализ на нуждите на клиентите и управление на процеса по изграждане на индивидуални решения

• Планиране на работните активности в съответствие с политиката и стратегията на компанията

• Стрегическо развитие на търговския подход на компанията на българския пазар

• Умения за управление на времето и собствените отговорности

• Координиране с останалите отдели в компанията

• Изпълнение на лични цели за продажби

• Обучение според стандартите на компанията и вътрешната система за обучение.

Изисквания:

• Завършено висше образование

• Опит в продажбите на услуги на корпоративни клиенти

• Познания и интерес към предоставянето на решения / услуги или IT периферия се счита за предимство

• Проактивен, амбициозен, динамичен и креативен човек

• Добри презентационни и комуникационни умения

• Познаване на офис приложения - Word, Excel, PowerPoint

• Владеенето на английски

• Шофьорска книжка

 

Предлагаме:

• Ключова търговска позиция в екипа

• Възможност за натрупване на опит в международна компания с изградени корпоративни стандарти

• Възможност за развитие в структурата на компанията

• Входящо обучение и периодични мотивиращи обучения

• Тийм билдинги

• Основно възнаграждение

• Допълнително възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати

• Служебен телефон и лаптоп

• Ползване на служебен автомобил

Ако търсите предизвикателства в кариерата, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на електронен адрес: career@konicaminolta.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Благодарим за проявения интерес!

 

Консултант Оптимизирани услуги за печат (OPS).

 

Отговорности на позицията:

• Създава контакт и доразвива отношенията с настоящите и бъдещи корпоративни клиенти на компанията, подпомагайки работата на Търговските представители и Мениджърите ключови клиенти в търговския екип.

• Презентиране на продуктите и услугите на компанията – самостоятелно и в екип с отговорния търговец

• Анализира ефективността на документооборота при потенциалните и настоящи клиенти с цел откриване на потенциални възможности за оптимизация – печат, архив, бизнес процеси

• Подготвя конкретно предложение със специфична конфигурация на моделите устройства, необходимия софтуер, техническите услуги и финансов анализ

• Подготвя комплексна стратерия за оптимизация на разходите за печат при клиента на база анализ

• Умения за търговски преговори с мениджъри от най-високо ниво

• Стрегическо развитие на OPS направлението на компанията на българския пазар

• Умения за управление на времето и собствените отговорности, както управлението на проекти

• Подпомага членовете на търговския екип при ръководенето на портфолиото от клиенти, за които отговарят пряко

• Координиране с останалите отдели в компанията

• Изпълнение на лични цели за продажби

• Обучение според стандартите на компанията и вътрешната система за обучение.

Изисквания:

• Завършено висше образование

• Опит в продажбите на услуги на корпоративни клиенти

• Познания и интерес към предоставянето на решения / услуги или IT периферия се счита за предимство

• Проактивен, амбициозен, динамичен и креативен човек

• Добри презентационни и комуникационни умения

• Познания в областта на ERP, CRM и специфични софтуерни продукти ще се счита за предимство

• Познаване на офис приложения - Word, Excel, PowerPoint

• Владеенето на английски

• Шофьорска книжка

Предлагаме:

• Ключова консултантска позиция в търговския екип

• Възможност за натрупване на опит в международна компания с изградени корпоративни стандарти

• Възможност за развитие в структурата на компанията

• Входящо обучение и периодични мотивиращи обучения

• Тийм билдинги

• Основно възнаграждение

• Допълнително възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати

• Служебен телефон и лаптоп

• Ползване на служебен автомобил

Ако търсите предизвикателства в кариерата, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на електронен адрес: career@konicaminolta.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Благодарим за проявения интерес!