Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Покана за обучителен семинар “Дигитална трансформация в строителството“ - 11-12 март 2020, Парк хотел „Витоша“, Зала „Витоша“

   

24.02.2020

 

-1

 

 

Покана за обучителен семинар “Дигитална трансформация в строителството“ - 11-12 март 2020, Парк хотел „Витоша“, Зала „Витоша“

 

Според Европейската комисия дигиталната трансформация е сливане на напредничеви технологии и интеграцията на физическите и цифровите системи и тяхното въздействие върху сградите и инфраструктурата. По данни на Accenture, строителният сектор е един от най-слабо цифровизираните сектори с неизменни или понижаващи се коефициенти на производителност. Годишният коефициент на производителност на сектора се е увеличил с едва 1 % през последните двадесет години.

През 2017г. McKinsey Global Institute посочи системни проблеми в строителния процес, свързани с равнищата на сътрудничество, недостатъчните инвестиции в технологии и изследователска и развойна дейност и лошото управление на информацията. Тези проблеми водят до влошено съотношение качество — цена при разходването на публичните средства и по-висок финансов риск, дължащ се на непредвидено превишаване на разходите, закъснения при предаването на публична инфраструктура и промени в проектите, които е могло да бъдат избегнати. Целта на обучителния семинар „Дигиталната трансформация на строителството“ е да предложи отговори на тези предизвикателства.

Семинарът се организира от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения.

Лектори в обучението ще бъдат консултанти, изследователи и преподаватели от България и Италия дигитализацията и управлението в областта на архитектурата и строителството. Участниците ще получат удостоверения за следдипломна квалификация от Университета по архитектура, строителство и геодезия.