Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Първа инвестиционна банка: АНАЛИЗАТОР ПАЗАРЕН РИСК, ДИРЕКЦИЯ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА РИСКА, ГР. СОФИЯ

   

31.05.2018

 

Untitled.png--

 

 

АНАЛИЗАТОР ПАЗАРЕН РИСК,

ДИРЕКЦИЯ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА РИСКА, ГР. СОФИЯ

Ref.No АR/0617AMR

 

Задължения и отговорности:

  • Вашите задължения ще включват следене за спазването на лимитите по отношение изложеността на Банката към пазарен и ликвиден риск и изготвяне на анализи и доклади за динамиката и нивото на пазарен и ликвиден риск, на които е изложена Банката;
  • Ще изготвяте регулярни доклади за необходимия капитал за пазарен и ликвиден риск съгласно регулаторните изисквания, както и според вътрешните оценъчни модели на Банката, както и ad-hoc анализи в областта на пазарния и ликвидния риск;
  • Позицията предполага придобиване и непрекъснато усъвършенстване на познания, свързани с наблюдение, оценка и анализ в областта на пазарния и ликвиден риск;
  • Ще имате възможност да участвате в разработването на правила, методи и системи свързани с измерването и управлението на пазарния и ликвидния риск.

 

Изисквания към кандидатите:

- Ако сте студенти 4 курс в специалност с финансов, икономически или математически профил със силно аналитични качества и стремеж към придобиване на нови знания и умения, търсещи реализация във водеща и престижна Банка;

- Имате познания по отношение методите и концепциите за оценка на пазарен риск, в т.ч. Value-at-Risk модели, Expected Shortfall, Monte Carlo симулации и др.;

- Имате много добри компютърни умения (познания по бази данни и умения за базово програмиране са предимство);

- Ако сте инициативни и със стремеж към работа при висок стандарт на заплащане и оценка на представянето - това е Вашият шанс да се присъедините към нас – екипа на Първа инвестиционна банка.

 

Ще Ви посрещнат:

  • Възможности за обучение и развитие
  • Отлични условия на труд
  • Екип от професионалисти

 

При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 17.06.2018 г. на email: denitsa.savova@offices.fibank.bg

 

Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю.

Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД.