Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Мениджър Статистика и Иконометрия в „Маркет Медия“ ЕООД

   

22.06.2013

 

„Маркет Медия“ ЕООД оперира в сферата на онлайн търговията с дамски дрехи, обувки и аксесоари. Понастоящем компанията е собственик на най-големия онлайн магазин за дамска мода в България -www.koketna.com.

 

Освен в България, „Маркет Медия“ развива дейност в още 4 държави. Онлайн магазинът, Уебсайтът и марка с име www.koketa.gr се утвърди като най-разпознаваемата марка за дамска мода в южната ни съседка Гърция, с непрекъснато нарастващ пазарен дял в областта на електронната търговия с дрехи.

 

Последният уебсайт, който „Маркет Медия“ придоби и активно промотира е www.bfashion.com. Посредством тази марка, компанията стъпи на пазара в Полша и Германия и затвърди лидерските си позиции в Румъния. Към настоящия момент в „Маркет Медия“ работят над 100 служители, които дружеството определя като своя най-ценен актив и основна причина за успеха и развитието на компанията (въпреки икономическа криза, тежките пазарни условия, свитото потребление).

 

Поради увеличаване обема на своята дейност и с оглед затвърждаване на положителните тенденции на растеж и бъдещо развитие, „Маркет Медия“ търси да назначи:

 

Мениджър Статистика и Иконометрия

 

Задължения и отговорности:

  • Използване на информационни системи и пакети от софтуерни продукти за изготвяне на икономически анализ и взимане на стопански решения;
  • Събиране и обработка на данни за стопанската дейност, икономически анализи и прогнози;
  • Подпомагане вземането на управленски стопански решения;
  • Прилагане на математически и статистически методи за анализ на икономически данни;
  • Анализ на линейна регресия и други регресионни модели, екстраполация и интерполация на стойности, анализ на еластичност на цените при търсене, прогнози на продажбите и паричните потоци по метода на интерполацията и екстраполацията чрез регресивен анализ, тенденция, достоверност и времеви период;
  • Изследване на зависимости, интернет технологии, планиране и организация на извадковите изследвания, компютърни архитектури - комуникации и мрежи;
  • Анализ на временни редове, демографска статистика, приложна иконометрия, проектиране на маркетингови и социални изследвания, многомерни методи, вземане на решения в условия на несигурност.

 

Ако вие имате опит на подобна длъжност или смятате, че можете да се справите с гореописаните отговорности, ние Ви предлагаме:

- Високо възнаграждение и пакет от социални придобивки;
- Приятна работна атмосфера в млад и динамичен екип;
- Коректно отношение и отлични условия на труд.

 

За да кандидатствате изпратете автобиография със снимка на stankov@bfashion.com. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.