Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Информационен ден за създаване на бизнес и предприемачество

   

15.11.2018

 

-p1csat1ous18akgrv8c8e6vvb4

 

 

Информационен ден за създаване на бизнес и предприемачество

19.11.2018 г., понеделник, от 10:00 ч.

Централно фоайе на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

- Как да започна собствен бизнес?

- Какво ми трябва, за да съм успешен предприемач?

- Откъде мога да получа финансиране за бизнес идеите си?

- БЕЗПЛАТНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА в 10 модула – как да се включа?

 

Отговорите на всички тези въпроси, както и много други, ще даде Информационния ден по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива”, който ще се проведе на 19 ноември 2018 г., понеделник, от 10 ч., в Централното фоайе на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Целта на събитието е да запознае студентите от СтФ на СУ с възможностите, които биха могли да ползват като участници в проекта, който включва също така серия от безплатни обучения, менторска подкрепа и консултации.

 

В рамките на Информационния ден студентите ще имат възможността да се запознаят с експертизата на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България), както и в разговорите си да дискутират конкретни практически примери и решението на казуси, с които биха се сблъскали в работата си като предприемачи. На самия Информационен ден студентите могат да заявят участието си в безплатна обучителна програма, която ще включва 10 модула с теми, обхващащи всички аспекти за подготовката им като предприемачи. Най-успешните участници ще получат допълнителна подкрепа за стартиране на жизнеспособен бизнес: консултации за достъп до финансиране и развитие на бизнес идеи, включване в майсторски клас CEED Top Class, както и Пакет Start-up фундамент.

 

Проект "Насърчаване на предприемаческата инициатива" ще осъществи ефективни действия за подпомагане на инициативни лица, желаещи да създадат и развият собствен бизнес в Югозападен планов регион.

 

Предвидената подкрепа за стартирането на самостоятелен бизнес и развитието на предприемачеството ще даде нови хоризонти за професионално развитие на голяма група от бъдещи предприемачи, включително и безработни, както и на младежите до 29 г. и студенти.

 

Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.