Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Фонд за гарантиране влоговете в банките (ФГВБ): Главен експерт в отдел „Оценка на риска и анализи“

   

30.07.2014

 

Свободна позиция Гл. експерт в Отдел „Оценка на риска и анализи“

 

 

За Фонд за гарантиране влоговете в банките (ФГВБ). ФГВБ е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките и действащо от януари 1999 г. Мисия на ФГВБ е да бъде гарант за средствата на вложителите в банките и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност, като по този начин съдейства за поддържането на стабилността и доверието в банковата система.

 

Изисквания и основни задължения към позицията:

 

 • Изготвяне на анализи на банковата система, както и макро анализи на икономиката на България.
 • Работа по анализи на финансовото състояние на отделни кредитни институции.
 • Възможност за прилагане на иконометрични и статистически модели в практически изследвания;
 • Познания на софтуерни продукти за иконометричен и статистически анализ.
 • Желание и възможност за придобиване на нови умения в количествения анализи.
 • Планиране и въвеждане на методологичната рамка на цялостния процес по управление на рисковете за институцията.
 • Оценка на рисковете в институцията, в това число идентифициране, анализ и оценяване.
 • Оперативен риск мениджмънт на рисковете свързани с управление на средствата на институцията, в това число проследяване на оперативните рискове както и месечна преоценка на портфейла
 • Добри комуникационни умения (и на английски език), в това число за писане и редактиране.
 • Интерес в изследователската работа в сферата на банковия сектор и икономиката
 • Предимство е познания, интереса и работата с база данни MySQL, VBA, Matlab както и други програмни езици.
 • Магистърска степен по Икономика, Финанси, Математика или Статистика или друга специалност, отговаряща на изискванията

 

Минимални образователни изисквания: Бакалавърска или магистърска степен в сферата на икономика, статистика, математика или друга област свързана с анализи базирани на количествени методи.

 

Професионален опит: 1 – 2 години

 

Информация и контакти: За повече информация можете да се сдържите с Петър Радков, началник отдел Оценка на риска и анализи на телефон 0887 511 542 или 02 917 20 57; За контакти моля изпратете CV до HR.RPetkova@gmail.com или p.radkov@dif.bg, или се свържете на горните телефони.