Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / EVN България: Специалист, графици и отчети

   

21.02.2019

 

 

 

EVN Трейдинг Саут Ийст Юръп е част от международния енергиен концерн EVN AG, който реализира продажби от над 2 милиарда евро годишно в общо 11 държави. EVN Трейдинг е на регионалния енер- гиен пазар в Югоизточна Европа от 2007 г., активен участник на енергийните борси в България, Румъ- ния, Гърция и Унгария, водещ доставчик на електрическа енергия на свободния пазар в България.

 

Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите служители. Стремим се постоянно да повишаваме качеството на нашите услуги и да се утвърждаваме трайно като предпочи- тан доставчик на електроенергия.

 

Специалист, графици и отчети

Град София; Ref. No. TS/ES/E2

 

Във връзка с разрастване на дейността ни, търсим Специалист графици и отчети, с месторабота София.

 

Вашите отговорности:

След обучителен период очакваме от Вас да:

~ администрирате графиците за обмен на електрическа енергия

~ комуникирате с електроенергийните системни оператори и търговските партньори

~ изготвяте периодични отчети за дейността

~ извършвате рисков анализ по утвърдена процедура

~ съблюдавате утвърдените ни фирмени политики

 

Професионални квалификации/опит:

Очакваме от Вас да:

~ имате висше образование с икономическа или инженерна специалност

~ владеете MS Office и по-специално MS Excel

~ владеете английски език на работно ниво

~ имате минимален професионален опит (познания за електроенергийния пазар ще се считат за предимство)

 

Личностни умения:

Очакваме от Вас да:

~ сте комуникативни и да умеете да работите в екип

~ сте инициативни, да приемате предизвикателствата и да търсите нови решения

~ обръщате внимание на детайлите и имате интерес към работа с цифри

~ сте отговорни към етичните стандарти и бизнес политиките ни

 

Нашето предложение:

Успешният кандидат може да очаква:

~ подкрепата на позитивен и добронамерен екип

~ много добри условия на труд и мотивиращо възнаграждение

~ развитие в стабилна международна компания с високи стандарти на работа

~ допълнителни придобивки

~ социално отговорен работодател

 

Ако предложението ни звучи интересно и опитът Ви кореспондира с нашите изисквания, ще очакваме Вашата автобиография и мотивационно писмо на имейл jobs@evn.bg.

 

Моля, посочете референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

Информираме Ви, че ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕООД е администратор на личните Ви данни по смисъла на Общия регламент за защита данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на лични данни е с цел подбор на персонал, на основание съгласие от кандидатите, а срокът на съхранение е 6 (шест) месеца след приключване на подбора, освен когато кандидатите са дали изрично съгласие за по-дълъг срок. Информация от- носно обработването на лични данни от страна на дружеството, за отношенията му като съвместен админис- тратор с други дружества от групата на EVN България, както и за правата Ви по Общия регламент за защита на данните е публикувана на сайта на фирмата в меню Кариери.

Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъз- можност за следващи действия от страна на дружеството. Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласи- ето си по всяко време на имейлa на дружеството.