Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / „ДСК ЛИЗИНГ“ АД търси да назначи мотивиран и отговорен служител за позицията: ЕКСПЕРТ СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

   

19.06.2017

 

1

София 1303, бул. Ал. Стамболийски № 103,

Мол София, София Тауър, ет. 4

тел: 02- 81 00511; факс: 02-980 22 91

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

 

ДСК ЛИЗИНГ АД е водеща лизингова компания на българския пазар, учредена през април 2005 г. като част от унгарската финансова група ОТП - най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и динамично развиващи се финансови групи в Централна и Източна Европа. Основната дейност на дружеството се състои в предоставяне при условията на финансов и оперативен лизинг на леки автомобили, товарни автомобили, строителна и земеделска техника, производствено оборудване, както и други съпътстващи лизинга услуги.

Във връзка с разширяване на дейността си, компанията търси да назначи мотивиран и отговорен служител за позицията:

 

ЕКСПЕРТ СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Професионално-квалификационни:

 • Образование – висше икономическо, завършена образователна степен „бакалавър”, включително студент в „магистърска” степен на обучение;
 • Професионален опит – трудов стаж по специалността не е задължителен, компанията предлага необходимото въвеждащо обучение за длъжността;
 • Чужд език - владеене на английски език на работно ниво е предимство;

 

Личностни качества:

 • Организираност, последователност и методичност;
 • Добри комуникативни и междуличностни умения;
 • Ентусиазъм, инициативност и енергичност;
 • Прецизност и внимание към детайлите;

 

Основни задължения:

 • Осъществява мониторинг и обработка на постъпилите плащания от клиенти;
 • Следи спазването на срока за плащане на издадените от дружеството фактури и сметки;
 • При закъснение на дължими плащанията провежда напомнителни телефонни обаждания;
 • Изготвя покани за плащане и провежда срещи за обсъждане погасяването на задължения;
 • Начислява и изпраща на клиентите сметки за дължимите неустойки за забавено плащане;
 • Изготвя справки за фактурирани суми, постъпили плащания, погасени и непогасени задължения, като информира клиентите по телефон и електронна поща;

 

Срок за подаване на CV и мотивационно писмо – 14.07.2017 г.

E-mail за подаване на документи – hr@dskleasing.bg

 

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи. Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност.