Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / „БАНКА ДСК” ЕАД обявява подбор на кандидати за длъжността: Експерт в Дирекция „Управление на активите и пасивите”, Отдел „Отдел "Мидъл офис и контрол на управление Трежъри и капиталови пазари"“

   

01.06.2016

dsk

 

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Експерт в Дирекция „Управление на активите и пасивите”, Отдел „Отдел "Мидъл офис и контрол на управление Трежъри и капиталови пазари"“

в Централно управление, гр. София

 

Основни задължения:

 • Администрира основната трежъри фронт офис система и съдейства на нейните потребители.
 • Изготвя методики и процедури за измерване на резултатите от трежъри сделки.
 • Отговаря за поддържане на модула за потвърждение на пазарните цени.
 • Извършва оценка на финансови инструменти с цел правилното им представяне в отчетите на Банката.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно – квалификационна степен Магистър;
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Да владее отлично английски език;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на финансите и банковото дело;
 • Да има отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

 

Предимства

 • Специализация / интерес / сертификати в областта на финансите;
 • VBA;

 

Банка ДСК предлага:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

 

Документите изпращайте в срок до:30/06/2016 г. на e-mail: Svetozar.Dermendzhiev@dskbank.bg

 

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

 

Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.