Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2020 година

   

04.11.2019

 

11untitled

 

 

Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2020 година .

 

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:

• две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;

• една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

 

Документите на кандидатите се подават в срок до 9 декември 2019 г. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

 

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 34. Информация относно резултатите от предходните конкурси можете да намерите тук.