Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA Alumni Club / Консултативен съвет

   

 

 

На своето Общо събрание, проведено на 22.02.2021 г., Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" реши да сформира консултативен съвет (FEBA Alumni Club Advisory Board), включващ всички досегашни членове на Управителния съвет на Сдружението:

 

Членове на Консултативния съвет
   
доц. д-р Атанас Георгиев Председател на УС (2008)
Биляна Вълкова Член на УС (2008-2014)
доц. д-р Божидар Недев Зам.-председател на УС (2021-2023)
доц. д-р Боряна Богданова Член на УС (2016-2021)
Васил Атанасов Член на УС (2010-2014)
Волен Вашев Член на УС (2016-2021)
Димитър Димитров Член на УС (2010-2021)
Добромир Добрев Член на УС (2010-2012)
Елена Маринова Член на УС (2010-2023)
доц. д-р Елеонора Станчева Член на УС (2004-2008)
Зорница Стефанова-Иванова Член на УС (2010-2014)
Ивайло Ботев Член на УС (2008, 2010-2012)
Ивайло Симов Член на УС (2008-2014)
Ивелина Василева Член на УС (2021-2023)
Илия Дечков Член на УС (2021-2023)
Йордан Недев Член на УС (2014-2021)
Корнелия Иванова Член на УС (2008)
Любомир Лозанов Член на УС (2008-2010, 2021-2023)
ас. Мария Иванова Член на УС (2008)
Мартин Паев Член на УС (2008-2012)
д-р Милка Семова-Гаманова Изпълнителен директор (2008-2016)
Наталия Димова Член на УС (2004-2008)
доц. д-р Николай Нетов Член на УС (2013-2021) и настоящ член на УС
доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева Председател (2004-2008), Член на УС (2012-2016), Зам.-председател на УС (2016-2021)
Севдалина Василева Член на УС (2012-2013), Председател на УС (2013-2021)
Станимир Димитров Член на УС (2004-2008)
Стоян Досев Член на УС (2013-2014)
Сун Хиок Джънг Член на УС (2021-2023)
Теодор Сяров Член на УС (2021-2023)
доц. д-р Тодор Ялъмов Член на УС (2021-2023)
проф. д.с.н. Цветан Давидков Член на УС (2010-2012)
Цветан Лъжански Член на УС (2004-2008), Зам.-председател на УС (2008), Председател на УС (2008-2013), Почетен председател (2013-2021)