Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Изборни дисциплини в бакалавърските програми през уч. 2011-2012 г.

   

10.02.2012

 

Помощна информация за записване на изборни дисциплини чрез електронната система СУСИ (pdf)

Задължения на студентите при използване на СУСИ и пълно упътване за работа със системата

 

ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

ОКС „БАКАЛАВЪР”

 

Изборен курс "International Business Law" на американския преподавател Лари ДиМатео за бакалаври и магистри

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА

 

Първи курс

2 семестър, 1 група англ., 1 група френска

 

1. Политика и политически институции , 30 ч. 2/0, доц. д-р В. Пенев, х.ас.Калоян Методиев, 2 кредита

2. Философска антропология – 30 ч. 2/0 – проф. Валери Динев, 2 кредита

3. Бизнес етика – 30 ч. 2/0 – проф. д-р Даниела Сотирова, 2 кредита

4. Реторика – 30 ч. 2/0 проф. Донка Александрова, 2 кредита

5. Език и бизнес , 30/0 , доц. Кр.Алексова, д-р М. Джонева, 2 кредита

6. Въведение в счетоводството – за френски поток – 30/0 – доц. д-р Марселен Йовоган - задължителна за получаване на Лисанс, 2 кредита

7. Въведение в икономическия анализ II – 30/0,– задължителен за получаване на Лисанс, проф. Франк Ванвелде, 2 кредита

 

Втори курс

4 семестър , 1 група англ., 1 група френска

 

1. Екология и околна среда – 30/0 ; 2/0 – проф. Надежда Дафчева, 2 кредита

2. Икономическа психология – 30/0 ; 2/0 – доц. Анелия Петрова, 2 кредита

3. Икономически начин на мислене – нетрадиционни приложения – 30/0; 2/0– гл. ас. д-р Вл.Пеовски, 2 кредита

 

ИЗБОРНИ ЗА ФРЕНСКИЯ ПОТОК:

1. Френска цивилизация –30/0 – гл.ас. М. Маркова - задължителна за Лисанс, 2 кредита

2. Основи на управлението на разходите – 30/0 – доц. д-р М. Йовоган, задължителна за Лисанс, 2 кредита

3. Икономическа социология – 30/0 проф. Ж.Владимиров, х.ас.М.Мишева – задължителен за Лисанс, 2 кредита

 

Трети курс

6 семестър, 2 групи англ. , 1 група френска

 

1. Психология на рекламата –30 ч. 2/0 – доц. Анелия Петрова, 2 кредита

2. Основи на рекламата – 30 ч. 2/0 – хон. ас. д-р Камен Ковачев, 2 кредита

3. Английски за финанси и банково дело – 30 ч.; 2/0 хон. ас. Милена Джурова , избираема за англ. групи,4 кредита

4. Европейска стратегия за управление на качеството – 30 ч., 15/15 – проф. Цв. Давидков, хон. пр.Борисов, 2 кредита

5. Икономически растеж – 30/0 – проф. Жан-Жак Новак, задължителен за Лисанс, 2 кр.

6. Международни финанси – задължителен за Лисанс – 30/15 доц. Яник Бино, 2 кредита

7. Основи на митническия контрол , 30 ч.л., доц. Т. Попов, х.ас. Цв. Мадански, 2 кредита

8. Вземане на решения при риск и неопределеност - 60 45/15 задължителен за Лисанс – доц. Георги Менгов, упр: х.ас. Светла Николова, х.ас.Владимир Макариев, х.ас. Борислав Атанасов, х.ас. Пламен Петров

 

 

Четвърти курс

8-ми семестър, 3 групи англ., 1 група френска

 

1. Международно публично право – 30ч. 2/0 – доц. д-р Николай Добрев, 2 кредита

2. Икономическа социология – 30/0 – проф. Ж. Владимиров, х.ас. М. Мишева – за френските групи курсът е задължителен за получаване на Лисанс

3. Търговско банкерство – за френски поток – 45 ч. 3/0 – доц. Видолова, 2 кредита

4. Телематика и бизнес приложения – за френски поток- 60 ч. 15/45 лекции: гл.ас.д-р Д.Бояджиева, упр. ас. Албена Антонова, 2 кредита

5. Европейска стратегия за управление на качеството – 30 ч. 15/15 – проф. Цветан Давидков, хон. пр. Борис Борисов, 2 кредита

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ С Т О П А Н С К О У П Р А В Л Е Н И Е

 

Първи курс, 2-ри семестър, 2 англ.групи , 2 немски, 1 френска

 

1. Разходно счетоводство – проф. Боерман - за немския поток – 30 ч. 2/0, 2 кредита

2. Увод в управлението на проекти /курсова работа/ – 30 ч.л. 30 ч.у. – доц. Ал.Николов, х.ас. К.Колев

3. Политика и политически институции , – 30 ч. 2/0 – доц.В.Пенев, х.ас.К.Методиев, 2 кр.

4. Философска антропология – 30 ч. 2/0 – проф. Валери Динев, 2 кредита

5. Реторика – 30 ч. 2/0 – проф. Донка Александрова, 2 кредита

6. Бизнес етика – 30 ч. 2/0 - проф. д-р Даниела Сотирова, 2 кредита

7. Въведение в счетоводството – за френски поток – 30/0 – доц. д-р Марселен Йовоган задължителна за Лисанс, 2 кредита

8. Въведение в икономическия анализ II – 30/0, 2 кредита – задължителен за получаване на Лисанс, проф. Франк Ванвелде

9. Език и бизнес , 30/0 , доц. Кр.Алексова, д-р М. Джонева, 2 кредита

 

 

Втори курс, 4-ти семестър, 3 англ.групи, 2 немски , 1 френска

 

1. Екология и околна среда - 30/0 2/0– проф. Надежда Дафчева, 2 кредита

2. Икономическа психология - 30/0 2/0– доц. Анелия Петрова, 2 кредита

3. Икономически начин на мислене – нетрадиционни приложения – 30/0 – гл. ас. Вл. Пеовски, 2 кредита

4. Немски език в деловото общуване – 30/0, доц. Галина Павлова, 2 кредита

5. Управление на технологиите и иновациите – 30 ч. – за немските групи – проф. д-р Кай-Инго Фогт, д-р Кристиан Шайнер, д-р Кристиан Бакарела, Университет Ерланген – Нюрнберг, Германия, 2 кредита

6. Френска цивилизация – за френски поток – 30/0 – гл.ас. М. Маркова - задължителен за Лисанс, 2 кредита

7. Основи на управлението на разходите – за френски поток – 30/0 – доц.д-р Марселен Йовоган – задължителен за Лисанс, 2 кредита

8. Икономическа социология – проф. Ж. Владимиров, х.ас.М.Мишева - задължителен за Лисанс

 

 

Трети курс, 6-ти семестър, 2 англ.групи (1 и 2), 2 немски (3, 4), 2 френски (5,6)

 

1. Психология на рекламата – 30 ч. 2/0 – доц. Анелия Петрова, 2 кредита

2. Основи на рекламата –30 ч.2/0 д-р Камен Ковачев, 2 кредита

3. Европейска стратегия за управление на качеството – 30 ч. 15/15 – проф. Цв. Давидков, хон. пр. Борисов, 2 кредита

4. Икономически растеж – 30/0 – проф. Жан-Жак Новак, задължителен за Лисанс, 2 кр.

5. Международни финанси – 30/15 – задължителен за Лисанс, доц Яник Бино , 2 кредита

6. Социална политика – 30/0 – д-р Михаел Зауер – за немските групи

7. Основи на митническия контрол , 30 ч.л., доц. Т. Попов, х.ас. Цв. Мадански,

8. Икономика на труда – 60 ч. 3/1, 4 кредита - гл.ас.д-р Стоимен Лисев / упр. гл.ас.д-р Стоимен Лисев / в поток с 3 курс Икономика/. Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.

9. Вземане на решения при риск и неопределеност - 60 45/15 задължителен за Лисанс – доц. Георги Менгов, упр: х.ас. Светла Николова, х.ас.Владимир Макариев, х.ас. Борислав Атанасов, х.ас. Пламен Петров

 

Четвърти курс, 8 семестър, 2 англ.групи (1 и 2), 2 немски (3, 4), 2 френски (5,6)

 

1. Международно публично право – 30 ч. 2/0 – доц.д-р Николай Добрев, 2 кредита

2. Икономическа социология – 30/0, 2/0 - доц. Ж. Владимиров, х.ас.М.Мишева. Курсът е задължителен за получаване на Лисанс, 2 кредита

3. Европейска стратегия за управление на качеството – 30 ч. 15/15 – проф. Цв.Давидков, хон. пр. Б.Борисов

4. Бизнес комуникации и връзки с обществеността – 60 ч.30/30 – доц. Иванка Мавродиева, 4 кредита

5. Телематика и бизнес приложения - 60 ч. 15/45 – гл.ас.д-р Д.Бояджиева, ас. Албена Антонова, 4 кредита

6. Методи за оценяване на персонала в организациите , 30 /0, д-р Николай Николов, 2 кредита

7. Съвременни практики в управлението на човешките ресурси – автоматизирана система за управление на персонала HeRMes , проф. Ж. Владимиров, ас. Ия Петкова–Гурбалова, ас. Нина Живкова, 30 часа лекции, 2 кредита

8. Съвременни практики в подбора на персонал (Системата HUMAN DESIGN) , проф. Ж. Владимиров, гл.ас. Ол. Ведър, х.ас. Васил Бункин, 30 часа лекции, 2 кредита

9. Теория на игрите - за немските групи - проф. Динко Димитров – Саарбрюкен