Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност професор по 4.3. Биологически науки (биофизика), обявен в ДВ бр.33 от 26.04.2011 г.