Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност професор по 4.2. Химически науки (Органична химия), обявен в ДВ бр. 80 от 14.10.2011 г.

   

Кандидат: доц. д-р Иво Грабчев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: