Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научната специалност "Оториноларингология", обявен в ДВ, бр. 19/09.03.2010 г.

   

Кандидат: д-р Петко Георгиев Кабакчиев

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Писмо от кандидата д-р Стефан Лолов за отказ от провеждащия се конкурс