Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по научна специалност "Офталмология", обявен в ДВ, бр. № 19/09.03.2010 г.