Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научна специалност "Физиотерапия, курортология и рехабилитация", обявен в ДВ 19/09.03.2010 г.