Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 7.1. Медицина (Вътрешни болести Нефрология), обявен в ДВ бр.82 от 03.10.2014 г.