Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 7.1. Медицина /клинична лаборатория/, обявен в ДВ, бр.33/26.04.2011 г.