Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за доцент по 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия), обявен в бр. 67 от 28.07.2020 г.

   

Единствен кандидат Наталия Петрова Петрова

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 7.4 Обществено здраве (Кинезитерапия), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.

 

Кандидат: Наталия Петрова Петрова

Председател на научното жури: проф. д-р Людмила Бориславова Иванова д.м., СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материали:

 

 

Рецензии:

  • доц. д-р Искра Димитрова Такева, д.м. - БГ / EN
  • проф. д-р Ивет Борисова Колева - Йошинова, д.м.н. - БГ / EN

 

Становища:

  • проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, д.м. – БГ / EN
  • доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, д.м. - БГ / EN
  • доц. Диана Кръстева Иванова, д.м. – БГ / EN
  • проф. д-р Румен Василев Кастелов, д.м. – БГ / EN
  • доц. Данелина Емилова Вачева Божинова, д.м. – БГ / EN

 

Заключителното заседание ще се проведе на 18.12.2020 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Деканата на Медицински факултет