Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Заповед №111/18.02.2022 г. на Декана на ГГФ относно провеждане на семестриалното обучение за летен семестър

   

Уважаеми колеги,

 

На основание заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. на министъра на здравеопазването и заповед на Ректора на СУ 19-46/18.02.2022 , нареждам присъствения учебен процес в ГГФ да се възстанови при спазване на противоепидемичните мерки.

 

В периода 21.02.2022 – 04.03.2022 г. се допуска провеждането както на присъствени, така и на присъствени в онлайн среда занятия.

 

Считано от 07.03.2021 г. присъствения учебен процес се възстановява напълно.

 

Проф. д-р Климент Найденов

Декан на ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“