Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Kонкурс за доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) , обявен в ДВ бр. 93/26.11.2019 г.

   

Кандидат: д-р Кирил Младенов Кирилов

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. дфзн Веселин Любомиров Страшилов - bg / eng
  • проф. дфзн Виктор Генчев Иванов - bg / eng

Становища:

  • проф. дфзн Николай Недялков Недялков - bg / eng
  • проф. д-р Цветанка Крумова Бабева - bg / eng
  • доц. д-р Милена Тодорова Георгиева - bg / eng
  • доц. д-р Петър Методиев Рафаилов - bg / eng
  • доц. д-р Станимир Тодоров Колев - bg / eng

 

Заседанието за избор ще се състои на 06.03.2020 г., от 10.00 ч. в Заседателната зала на ФзФ