Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ (летен семестър, уч. 2022/2023 г.) за специалност "ХИМИЯ" (задочно обучение)

-----------------------------------

РАЗПИС НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ (летен семестър, уч. 2022/2023 г.) за бакалавърските специалности (редовно обучение), специалност "ФАРМАЦИЯ", магистърски програми

-----------------------------------

ИЗПИТНА СЕСИЯ (зимен семестър, уч. 2022/2023 г.) за бакалавърски специалности (редовно обучение) ; магистърски програми

Писменият изпит по Органична химия 2 част при проф. Николова на 01.02. за сп. Химия се променя от 10 ч. на 13:00ч. в 547 зала.

-----------------------------------

Изпитна сесия за специалност "Фармация"

Студенти от химическите специалности, които имат неположен изпит при проф. Г. Вайсилов могат да се явят на обявената дата за изпит със студенти от спец. Фармация.

-----------------------------------

ПРИЕМ - МАГИСТРИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - учебна 2022/2023 година

-----------------------------------

Интензивен кандидатстудентски курс по химия - Срок за записване: 23.01.2023 г.

-----------------------------------

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

През август 2023 г. в Хага ще се състои Световен конгрес по химия, организиран от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC).

Повече информация ще откриете на адрес: https://iupac.org/event/iupac-world-chemistry-congress-2023/

-----------------------------------

Класиране на научни проекти за млади учени и постдокторанти

-----------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Плащане на семестриални такси за 2022/2023 уч. г., летен семестър чрез СУСИ


Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 03.01.-20.02.2023 г. и ще бъде достъпна от студентския профил.

При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay (вече и директно с дебитна/кредитна карта). При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси [1].

Кампанията не важи за приетите от летен семестър на 2022/2023 уч. г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

Забележка: Моля обърнете внимание, че съгласно изискването за Записване за нов семестър [2], а и за да виждате курсовете в Мудъл (за което е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса) трябва да платите (независимо, че крайният срок на кампанията е 20.02.) преди началото на летния Ви семестър:

- за задочно обучение - до 23.01.2023 г.
- за редовно обучение - до 20.02.2023 г.

В случай че не сте платили до съответната дата, не пишете на администраторите с въпроси защо не виждате курсовете в Мудъл!

-----------------------------------

Възможност за плащане на такса за библиотечна читателска карта по банков път

-----------------------------------

Издаване на електронни бележки в уверение на това, че студентите не дължат книги на библиотеката

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката

-----------------------------------

Заявка за отдалечен достъп до дигитализирана учебна литература

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.