Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Литургия и музика

   

Ръководител: доц. д-р свещ. Иван Иванов

тел. 989 01 15, вътр. 17

 

 

  • Магистърска програма: Литургия и музика
    (специалисти – обучение срещу заплащане)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна

 

Програмата има за цел да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Предложените дисциплини ще допринесат за развитието на професионалната църковно-богослужебна и обществена дейност на студентите. В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано изучаване на теоретични и практически дисциплини свързани с източноцърковната певческа литургическа традиция. Студентите ще се запознаят с историята, развитието и употребата на източноцърковната музика, видовете нотации, певчески и химнографски школи, музикоучители, литургически книги, музикални трактати и църковно-песенни сборници, Литургия и музика. Практически ще се дадат познания за съвременната църковно-богослужебна практика, като се обърне особено внимание на източната и западната богослужебна и песенна практика. Ще се изградят основни умения за църковното пеене и хорово майсторство. Програмата има интердицсиплинарен характер.

Условията за прием в програмата са завършена бакалавърска степен с успех от дипломата не по-нисък от добър - среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити)и минимални музикални познания и способности. С всички кандидати се провежда устно събеседване.

Програмата завършва задължително със защита на дипломна работа, която носи 15 кредита.

 

  • Магистърска програма: Литургия и музика
    (неспециалисти – обучение срещу заплащане)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 

Програмата има за цел да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Предложените дисциплини ще допринесат за развитието на професионалната църковно-богослужебна и обществена дейност на студентите. В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано изучаване на теоретични и практически дисциплини свързани с източноцърковната певческа литургическа традиция. Студентите ще се запознаят с историята, развитието и употребата на източноцърковната музика, видовете нотации, певчески и химнографски школи, музикоучители, литургически книги, музикални трактати и църковно-песенни сборници, Литургия и музика. Практически ще се дадат познания за съвременната църковно-богослужебна практика, като се обърне особено внимание на източната и западната богослужебна и песенна практика. Ще се изградят основни умения за църковното пеене и хорово майсторство. Програмата има интердицсиплинарен характер.

Условията за прием в програмата са завършена бакалавърска степен с успех от дипломата не по-нисък от добър - среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити)и минимални музикални познания и способности. С всички кандидати се провежда устно събеседване.

Програмата завършва задължително със защита на дипломна работа, която носи 15 кредита.