Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Църковно социално дело

   

Ръководители:
проф. дпн Албена Чавдарова – Факултет по педагогика на СУ
доц. д-р Костадин Нушев – Богословски факултет на СУ
тел. 989 01 15 (16)

 

 

  • Нова съвместна магистърска програма между Богословския факултет и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

 

Форма на обучение: редовна / задочна, платена

Продължителност на обучението: 4 семестъра

Място за прием на документи: Сектор „Студенти” на Богословски факултет

Административен секретар: Ивайло Начев, Богословски факултет
тел. 02/989 01 15, вътр. 15

Магистърската програма е предназначена за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” по специалности от всички направления. Тя отразява актуалната необходимост от засилено участие на БПЦ в социалната дейност в страната ни и от съответна подготовка на специалисти в тази област.

Студентите в магистърската програма ще получат задълбочена академическа теоретична и практическа подготовка, както в областта на теологията, така и в областта на социалните дейности.

В отговор на потребностите от специалисти в сферата на църковното социално дело, програмата ще помогне за успешна реализация и развитие чрез придобиване на компетенции за оказване на социална и духовно-психологическа помощ на различни нуждаещи се лица и групи, участие в реализирането на съвременния тип социални услуги и развитие на социални проекти с разностранно партньорство, развиване, координация и съдействие в църковно-социалните дейности на БПЦ и др.

 

 

Квалификационна характеристика

Кандидатстване

Учебен план

Разпис на занятията