Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA / РУМЕН Ж. БОЯДЖИЕВ. СВ. ЙЕРОНИМ И СВ. АВГУСТИН – ЗНАКОВИ ФИГУРИ В КЪСНОАНТИЧНАТА ЛАТИНСКА ЦЪРКОВНА ИСТОРИЯ. ПРОСОПОГРАФСКИ ПОРТРЕТИ И ПИСМА ДО /И ЗА/ ЖЕНИ

   
Rumen_corica_Blue_final_web

РУМЕН ЖИВКОВ БОЯДЖИЕВ

 

 

СВ. ЙЕРОНИМ И СВ. АВГУСТИН –

ЗНАКОВИ ФИГУРИ

В КЪСНОАНТИЧНАТА

ЛАТИНСКА ЦЪРКОВНА ИСТОРИЯ

 

ПРОСОПОГРАФСКИ ПОРТРЕТИ И ПИСМА

ДО /И ЗА/ ЖЕНИ

 

Studia Slavico–Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. XIII

 

София, "Парадигма", 2020

175 с., 20х14 см, Paperback

ISBN 978-954-326-421-6