Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 10

   
Годишник, том 10

Годишник

на

Софийския университет

"Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 91 (10)

2001

 

София, 2002

 

Настоящият том 91 (10) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" включва материалите от Международния научен симпозиум "Славянските светии в историята на християнската църква", проведен в София от 14 до 16 юли 2000 г. Поради големия брой участници и заради трудности от полиграфическо естество, бе решено материалите да бъдат обнародвани в два отделни тома - 91 (10), 92 (11). Запазена е практиката, започната от Том 90 (9), в края на всеки том да присъства рубрика "Избрани медиевистични издания", в която се представят стойностни проучвания в тази област.

 

Съдържание

 

Международен научен симпозиум,

посветен на двехилядигодишнината от Рождество Христово

 

СЛАВЯНСКИТЕ СВЕТИИ В ИСТОРИЯТА НА ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА

 

Официално откриване  
Приветствено слово на проф. Аксиния Джурова 13
Слово на Негово светейшество Патриарха на Българската Православна Църква Максим 14
Награждаване на проф. Николай Дилевски 15
Благодарствено слово на проф. Николай Дилевски 16
   
Пленарни доклади  
   
† Николай Дилевски. Творения святителя, историографа, книжника и проповедника святого Димитрия Ростовского в контексте Болгарского Возрождения 19
Педро Баденас. Идеята за светостта във Византия 25
Гелиан Прохоров. Старец-мирянин советской эпохи 35
   
I секция: Владетели-светии сред славяните в контекста на славяно-византийската културна общност  
   
В. Тъпкова-Заимова. Св. Йоан Владимир и културното общуване в западните части на Балканския полуостров 51
Аксиния Джурова. Славянските светии в контекста на бароковата иконография на покровителството 63
Павел Георгиев. Мъченическият култ към Енравота: критицизъм, хиперкритицизъм и реалност 79
Спартак Паскалевски. Иконното изображение на "Свети цар Борис" в храм "Св. Възнесение" в Шумен в контекста на проблема за сакралното и представите за него в българската култура и изкуство 20-40 г. на ХХ в. 93
Ангел Николов. Царят-богоподражател. Един пренебрегнат аспект от политическата концепция на Симеон I 109
   
II секция: Светии-отшелници  
   
Илия Велев. Култот на свети Гаврил Лесновски 125
Елена Генова. Църквата при Гроба на св. Йоан Рилски 133
Cyril Pavlikianov. Saint Romylos of Vidin and His Activity as the Spiritual Instructor of an Unknown Slavic Monastic Settlement on Mount Athos 147
Снежана Ракова. Свети Сава в историческата традиция на Балканите 155
Росен Малчев. Новооткрит цикъл фолклорни легенди за св. Иван Рилски 163
Тодор Тодоров. Кога били пренесени мощите на св. Иван Рилски в Средец 169
Мая Иванова. Лечителството. Дарът на отшелника 181
Калина Минчева. Св. Йоаникий Девически (Девичи) 189
   
III секция: Новомъченици на славяните  
   
Слободан Милеуснич. Новоканонизовани свети из српског рода 197
Костадинка Паскалева. Свети Георги Софийски (опит за идентификация на тримата софийски мъченици) 209
Галина Вълчинова. Религия и съпротива в култа на "българския" Мъченик Терапонт 241
† Митко Лачев. Мнимият светец Терапонтий Софийски 257
Николаос Мердзимекис. За едно чудо на св. Георги и за метоха на Зографския манастир в с. Сикя на Халкидическия п-в 265
Иван Патев. Формиране и развитие на иконографския образ на двама от късните български светци - мъченици във Възрожденското изкуство 271
Мария Полимирова. За някои аспекти на култа към св. Харалампий в Самоковско 289
   
Избрани медиевистични издания 297
Илюстрации 303
Фотоархив 363