Начало / Университетът / Центрове / Център за дистанционно обучение / Покана за СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

   

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

______________________________________________________________

Уважаеми колеги,

Каним Ви най-учтиво да участвате в СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА , която ще се проведе в периода 20-23 септември 2018 г. в хотел „Самоков“, курортен к-с Боровец (http://www.samokov.com/). Конференцията се организира от Националния център по дистанционно обучение, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Технически университет – София. Основни цели на конференцията са:

  • да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното и дистанционното обучение във всичките им проявления;
  • да дискутира подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение;
  • да събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно учебно съдържание и онлайн обучение.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с ISBN на езика, на който са предоставени от авторите след одобрение от редакционна колегия.

Одобрените от редакционна колегия доклади на английски език по желание на авторите ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference Proceedings (http://aip.scitation.org/toc/apc/1789/1), индексиран във водещи бази данни - Web of Science, Scopus и Inspec срещу заплащане на допълнителна такса от 80 щатски долара.

Повече информация за организацията и провеждането на конференцията може да намерите на уеб сайта на конференцията - http://ncel.e-center.uni-sofia.bg/ и на следните адреси: office@e-center.uni-sofia.bg, boriana_hadjieva@abv.bg.

На уебсайта на конференцията е публикуван линк към онлайн регистрационна форма за участие в конференцията.

Моля да разпространите тази информация до ваши колеги от страната и чужбина, които са заинтересовани от развитието на електронното обучение.

 

С уважение,

Проф. Румяна Пейчева-Форсайт,

Председател на Организационния комитет

Директор на Националния център за дистанционно обучение