Начало / Университетът / Административна структура / Съвет на деканите

   

Съвет на деканите в състав от деканите на факултетите и директорите на департаментите. Той се председателства от избран от този съвет декан.

Председател: проф. дпн МИЛЕН ЗАМФИРОВ

 

Исторически факултет
проф. д-р МИРА МАРКОВА
Факултет по славянски филологии
проф. дфн АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
   
Факултет по класически и нови филологии
проф. д-р ГЕРГАНА ПЕТКОВА
Философски факултет
проф. д.пс.н. СОНЯ КАРАБЕЛЬОВА
   
Юридически факултет
проф. д-р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ
Факултет по педагогика
доц. д-р ВАНЯ БОЖИЛОВА
   
Факултет по науки за образовамнието и изкуствата
проф. дпн МИЛЕН ЗАМФИРОВ
Богословски факултет
доц. д-р ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ
   
Факултет по журналистика и масова комуникация
проф. д-р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА
Стопански факултет
доц. д-р АТАНАС ГЕОРГИЕВ
   
Факултет по математика и информатика
проф. д-р МАЯ СТОЯНОВА
Физически факултет
проф. дфзн ГЕОРГИ РАЙНОВСКИ
   
Факултет по химия и фармация
проф. д-р АНЕЛА ИВАНОВА
Биологически факултет
доц. дбн ЛЮБЕН ЗАГОРЧЕВ
   
Геолого-географски факултет
проф. д. н. КЛИМЕНТ НАЙДЕНОВ
Медицински факултет
проф. д-р ЛЮБОМИР СПАСОВ, дм
   
Департамент за езиково обучение
доц. д-р СВЕТОЗАРА ХАЛАЧЕВА
Департамент по спорт
проф. д-р БОРЯНА ТУМАНОВА
   
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
проф. дфн ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ