Начало / Новини / Новини и събития / Завърши випуск 2021 на Факултета по химия и фармация.

   
Завърши випуск 2021 на Факултета по химия и фармация.

На тържествена церемония в Аулата в Ректората на Софийския университет 126 абсолвенти бакалаври и магистри от Факултета по химия и фармация получиха дипломите си за завършено висше образование. От тях 64 се дипломират в специалност „Фармация“. Пълните отличници на випуска са деветима.

Тържеството бе открито от декана на факултета чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, който изрази радостта си да види толкова много млади хора, техни родители и близки на този празник. Той посочи, че заедно са изминали дълъг четиригодишен път, изпълнен с трудности както за студентите, така и за преподавателите, предвид по-трудните условия в последните две години. По думите му преподавателите от факултета са се опитвали да им дадат съвременно образование, а студентите са положили немалко усилия. Чл.-кор. проф. Спасов подчерта, че през тези години са успели да си зададат много въпроси един на друг и да намерят техните отговори.

1

Деканът на Факултета по химия и фармация посочи, че по време на обучението си абсолвентите са били на лекции и упражнения с много добри преподаватели, голяма част от които със световни научни постижения. Той изрази надеждата си, че завършващите днес са удовлетворени, че са получили добра основа в своя професионален път и сега ще се доизградят като специалисти, но затова е важно да продължат да се интересуват и учат.

8

Чл.-кор. проф. Спасов подчерта, че напълно оправданото им самочувствие ще помогне и удвои техните резултати. По думите му днес не се разделят, а тази връзка, която са изградили, ще продължи да се развива и няма да прекъсне. Той благодари на студентите, на преподавателите и служителите за това, че всеки е помогнал, за да се стигне до този щастлив ден. Пожела им да са здрави, да останат любознателни, да увеличават своите знания, да бъдат активни и будни граждани на България, да имат успешен път, да пазят приятелствата помежду си и отношението към своята Алма матер.

4

Заместник-ректорът на Софийския университет акад. Николай Витанов благодари за поканата да присъства на това прекрасно тържество и поздрави завършващите от името на ректорското ръководство. По думите му това е най-щастливото събитие за всеки факултет – да види своите студенти пораснали и помъдрели. Това е и най-щастливото събитие и за техните родители. Трудностите през годините, новите знания и умения са най-добрата инвестиция за бъдещето на абсолвентите, посочи акад. Витанов и добави, че времето ще ги убеди в нещо, което знаехте още преди да постъпят в университета - Алма матер е най-доброто място в България и в региона за придобиване на сериозна квалификация и подготовка в техните области.

9

Акад. Витанов подчерта, че за Софийския университет е повод за гордост, че за поредна година според Националната рейтингова система на висшите училища в България Алма матер е на първо място в почти всички професионални направления, в които обучава студенти, включително в направление „Химия“. Абсолвентите на факултета имат и едни от най-добрите реализации на пазара на труда. Той посочи, че не се притеснява за бъдещата им реализация, защото високото качество на обучение във факултета им дава широка перспектива и отваря много врати пред тях. Акад. Витанов подчерта, че сред учените на Софийския университет, попаднали в престижната Станфордска класация на най-добрите 2% от учените в света, почти 2/3 са от Факултета по химия и фармация. Той изрази увереността си, че сред абсолвентите в залата стоят някои от бъдещите блестящи химици, фармацевти и фармаколози в България и е сигурен е, че ще се връщат с усмивка към времето си в Алма матер. Пожела им да си намерят удовлетворяваща работа, да запазят ентусиазма за нови знания.

5

„Помнете наученото от вашите преподаватели, носете го в сърцата и умовете си и го развивайте и умножавайте. Оттук нататък следва най-важното – себедоказването и завоюването на достойно място в живота. Не спирайте да търсите, не преставайте да вярвате и не се отказвайте да мечтаете. На добър път!“, каза в заключение акад. Витанов и обяви випуск 2021 г. на Факултета по химия и фармация за завършил.

11

От името на преподавателския състав на факултета академично приветствие към завършващите поднесе проф. Борис Гълъбов, дългогодишен преподавател във Факултета по химия и фармация, изследовател и учен. Той заяви, че след двугодишна казарма, през 1962 г. е постъпил като студент в Химическия факултет и досега е всеки ден във факултета и не скри вълнението си да присъства на празника на абсолвентите.

10

Обръщайки се към випускниците, проф. Гълъбов отбеляза, че днес е голям ден в живота им и през целия си живот ще оценяват истинската стойност на полученото от тях образование и дипломата, която ще вземат в този ден. По думите му, днешният ден отбелязва забележително постижение за абсолвентите, както и за техните родители и близки, които са им помагали, за да достигнат високата степен на образование, даващо им широки пътища за развитие.

6

Проф. Гълъбов подчерта, че Софийският университет пази забележителни традиции в образованието и науката, създадени и развити от едни от най-големите интелектуалци и учени, родени по нашите земи, през последните два века. „Вие сте наследници и последователи на студентите в Софийския университет, които са защитавали многократно най-напредничавите идеи на българското общество. Идеите за свобода и демокрация като висши ценности. Освен всичко друго, вие сте възпитаници на Факултета по химия и фармация – без съмнение една от най-силните научни институции в нашата страна“, каза още проф. Гълъбов и допълни, че това се доказва в редица класации с постиженията на факултета като цяло и на негови учени с публикации в най-престижните световни научни списания.

7

Проф. Гълъбов подчерта, че образованието на завършващите е било немислимо без участието им по един или друг начин в научната дейност на факултета, като отбеляза, че значителна част от практическите упражнения, които са провеждали, са разработени във връзка с научните изследвания на лабораториите към факултета. Той допълни още, че дипломните работи на възпитаниците са истинска научна дейност и всичко това дава на завършващите солидни знания и умения, за да са успешни в бъдещата си кариера.

Проф. Гълъбов добави, че образованието в Софийския университет е изградило и като личности дипломантите и това е не по-малко важно от специалното образование в областите на химията и фармацията. Той обърна внимание за възможностите за професионалното развитие на абсолвентите и подчерта, че и химията, и фармацията са важна индустрия за всяка държава.

Накрая отбеляза, че връзката на завършващите с Алма матер е до живот. „Вие оставате членове на Софийския университет. Това е завинаги“, каза проф. Гълъбов на най-младите си колеги и им пожела успешен път в живота.

12

Десислава Глушкова, бакалавър химик, първенец на випуска, отправи своя поздрав към завършващите си колеги и представи накратко пет неща, които е научила през годините. Първо, че да си молекула в обема, човек, който се е сврял в тълпата, е лесно, но за сметка на това да се намираш на границата е доста некомфортно. Но пък именно в такива условия се наблюдават интересните процеси в природата, а това важи и в нашия човешки свят. Защото именно на границата на съвсем различни области се раждат иновациите. Новаторство има и когато науката срещне света на изкуството или пък когато се сблъскат различни култури. „Така че да, на границите е некомфортно, но пък там е интересно. В обема и в тълпата е доста скучно", каза Десислава. Второто, на което обърна внимание, е това, че науката е процес – и в началото нищо не изглежда да има смисъл, но след известно време картинката се подрежда, докато един ден не осъзнаем, че въпреки дългия път, който сме изминали, няма финално уравнение, няма перфектна хипотеза. Същото е и в живота – той е процес.

20

Третото, на което наблегна отличничката, е че концепцията за самотния гений е мит. Истинската магия се ражда при колаборация с хората. Тя отбеляза като четвърто, че за където и да бързаме, да спираме от време на време и да оглеждаме света около нас и да не се затваряме в собствената си кутия. „Пето – научих се да не се взимам твърде на сериозно“, каза накрая Десислава и благодари на родителите си, на преподавателите си и на своите колеги за тяхната подкрепа.

14

Отличникът магистър Борис Яначков поздрави присъстващите и посочи три важни неща, които е научил по време на следването си в Софийския университет. На първо място той призова себе си и колегите си да не се притесняват да признаят, че не знаят, за да могат да се научат. Като втори важен урок той посочи, че човек не може нищо да постигне сам. На трето място апелира към колегите си, независимо с какво се занимават, да запазят високи стандарти в работата си, те могат да им позволят да бъдат добри на работните си места и като специалисти в различните сфери, в които се занимават. Борис Яначков завърши изказването си с думите: „Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей!“.

15

Фармацевт Фатме Осман Пенд поздрави колегите и преподавателите си и отбеляза, че заедно са преминали през много препятствия и са показали своята борбеност. От името на всичките си колеги тя благодари на преподавателите за подкрепата и знанията, които са им предали, за достойния пример, който са били и ще продължават да бъдат. Фатме благодари на семействата на всички абсолвенти, близките и приятелите, които са ги подкрепяли. На колегите си пожела да бъдат горди със себе си и да имат попътен вятър в бурното море на новия живот, който ги очаква.

Церемонията продължи с връчването на дипломите.

17
16
19