Начало / Новини / Новини и събития / Студентските стипендии ще бъдат повишени през следващата учебна година

   
Студентските стипендии ще бъдат повишени през следващата  учебна година

На среща между представители на Студентския съвет на Софийския университет, на Националното представителство на студентските съвети, на Министерството на образованието и науката и на Министерството на финансите бе постигнато съгласие за увеличение на парите, отделяни от държавния бюджет за студентски стипендии.

Парите за държавни стипендии ще бъдат увеличени с 20%, считано от зимния семестър на 2016/2017 учебна година.

От 2016/2017 ще бъде променена и границата за минимална и максимална държавна стипендия. Минималната ще бъде 70 лева, а максималната - 150 лева.

Ще бъдат обособени два отделни вида стипендии в ПМС №90 - за единия вид ще се кандидатства на база среден успех от предходните два семестъра, а за втория вид - на база среден успех от предходните два семестъра и среден месечен доход на член от семейството.

Ще бъде въведено задължително условие за висшите училища да превеждат стипендиите за предходния месец до 5-то число на следващия месец.

Лимитът на еднократните помощи и награди, получавани със заповед на Ректора, ще бъде увеличен от 200 на 300 лева.

Тези успехи са резултат на усърдната работа на Студентския съвет на Софийския университет, който по време на срещите бе представляван от председателя Васил Силяновски, и Националното представителство на студентските съвети.