Начало / Новини / Новини и събития / „Строг жрец в храма на науката“. Изложба по повод 140 години от рождението на проф. Стоян Романски

   
„Строг жрец в храма на науката“. Изложба по повод 140 години от рождението на проф. Стоян Романски

Във фоайето на Университетската библиотека е представена изложбата „Строг жрец в храма на науката“, посветена на 140-годишнината от рождението на проф. Стоян Романски. Експозицията е подготвена от екипа на библиотеката и представя научната и преподавателска дейност на големия учен.

В изложбата могат да бъдат видени многобройните публикации на проф. Стоян Романски в областите езикознание, етнография, славистика, диалектология: първите научни изследвания, дисертацията, защитена в Лайпцигския университет през 1908 г., речниците, на които е автор и редактор, етнографски карти, статии и рецензии, отпечатани в страната и чужбина.

1

Посочени са курсовете, водени от проф. Стоян Романски през близо 40-годишната му преподавателска дейност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В централните витрини са експонирани ръкописи на проф. Романски, съхранявани в Университетския архив, и лекциите по славянска етнография и история на славянската филология от фонда на Университетската библиотека.

2

Представени са и няколко студентски разработки от ръкописната етнографска сбирка, включваща 396 дипломни работи на студенти от факултета по Славянска филология, защитени под ръководството на проф. Стоян Романски от 1929 до 1952 г. – една от най-ценните колекции, които Университетската библиотека притежава.

3

Изложбата, посветена на 140 години от рождението на проф. Стоян Романски, може да бъде разгледана във фоайето на Централна университетска библиотека през март и април 2022 година.

6
7