Начало / Новини / Новини и събития / Стопанският факултет стана асоцииран член на Международната мрежа за финансово образование на ОИСР

   
Стопанският факултет стана асоцииран член на Международната мрежа за финансово образование на ОИСР

Консултативният съвет на Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD International Network on Financial Education – INFE) разгледа и прие заявлението на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да стане асоцииран член на OECD INFE.

Статутът на асоцииран член е запазен за неправителствени организации с нестопанска цел, академични институции, индустриални асоциации или фондации, които работят в областта на финансовата грамотност и образованието.

Асоциираните членове автоматично са поканени да присъстват на глобалните събития за финансовото образование на ОИСР. Те се консултират систематично и приоритетно, когато се публикува документ за обществена консултация за финансовото образование от страна на ОИСР или ОИСР/INFE. Асоциираните членове могат също да бъдат поканени да присъстват на конкретни специални сесии на заседанията на Техническия комитет на ОИСР / INFE, ако това е решено от Консултативния съвет. Не е задължително всички членове да бъдат поканени на всички заседания на Техническия комитет на ОИСР / INFE. По преценка на Консултативния съвет асоциираните членове могат да бъдат поканени да участват ad hoc в дейностите на работна група на ОИСР / INFE. Те обаче нямат право на глас в Техническия комитет на OECD / INFE.

infe_reference