Начало / Новини / Новини и събития / Стартира производство на български маски, шлемове и очила

   
Стартира производство на български маски, шлемове и очила

Министърът на икономиката Емил Караниколов проведе среща с български производители и учени, на която бяха представени образци на маски, защитни шлемове и очила, на които стартира производство, съобщиха от Министерството на икономиката.

На срещата стана ясно, че вече са тествани филтри с активен въглен от костилки на кайсия, които не пропускат вируси с големина, подобна на коронавирусите. Филтърът може да се ползва за маски за многократна употреба, като се стерилизира под пара, за да бъде използван отново. Това казаха учените проф. Стоян Шишков, декан на Биологическия факултет на Софийския университет, и проф. д-р инж. Павлинка Долашка, разработили новото предпазно средство, като показаха и готовите маски.

Има готовност да се произвеждат по 30 - 40 хиляди от тези маски на ден, стана ясно по време на срещата. Те са тествани във вирусологията към Биологическия факултет на Софийския университет. Тестовете са доказали, че се наблюдават 50 часа, през които вирусът не може да преминава през маската.

Министър Караниколов изтъкна готовността на българските учени и производители със съдействието на държавата да започнат производството на тези защитни материали.

По-рано през деня след среща в Министерството на икономиката стана ясно, че започва и производство на български шлемове и очила. Поне 5 фирми започват производство, чийто капацитет може да надскочи 3000 шлема на ден. За защитните очила се разработва технология, която да бъде готова до седмица и ще бъде вкарана в производство в компании от автомобилния клъстер. Предвижда се количествата да бъдат не само за захранване на българския пазар, но и за фирми от цяла Европа.

Апаратурата, подпомогнала изследванията, е закупена със средства по Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в общ размер от 23 667 925,86 лв. Водеща организация по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

1

Снимка: Министерство на икономиката