Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет ще участва в процеса на реинтеграция на български учени, завърнали се от чужбина

   
Софийският университет ще участва в процеса на реинтеграция на български учени, завърнали се от чужбина

В Централното фоайе в Ректората се проведе брифинг, на който министърът на образованието и науката Красимир Вълчев съобщи, че Министерският съвет е одобрил актуализацията на Националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, с която ще се ускори реинтеграцията на български учени, които се връщат да работят в България, като се финансират техни проекти.

На брифинга присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева.

„Одобрихме още 3, 7 млн. лева за допълнителни стипендии на докторанти в 17 български висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Националния институт по метеорология и хидрология“, каза министър Вълчев. Той поясни, че с допълнителните стипендии докторанти от БАН, които са доказали интензитета на научната си дейност, ще получават средно 4200 лева годишно, извън възнаграждението си до момента, а учени в Софийския университет и Медицинския университет - 2700 лева на година, извън досегашното си възнаграждение.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков благодари на правителството за това, че прие актуализирана национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“ и одобри средства за допълнителни стипендии на докторанти и така за пореден се помага и на младите изследователи, и на тези, които са се утвърдили.

„С решението си днес правителството показа, че науката е приоритет. Министерството на образованието и науката създаде първата реинтеграционна научна програма в България. Смятам, че с тази програма ще стимулираме правенето на наука на много високо ниво“, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Програма „Петър Берон и НИЕ“ бе приета през 2018 г., изпълнява се на конкурсен принцип от Фонд "Научни изследвания" и се координира от Министерството на образованието и науката. Срокът на изпълнение е 7 години, като бюджетът на програмата бе 1 300 000 лв. за първата година, и може да нараства до 1 900 000 лв. за всяка следваща година.

С промените в програмата ще се приоритизират проектните предложения по европейската процедура „Мария Складовска Кюри“, които са били оценени високо, но не са финансирани поради недостиг на средства.

Освен стандартните грантове по европейската програма ще бъдат включени и т.нар. „реинтеграционни грантове“, които са били оценени с не по-малко от 80% от максималния точков актив по съответната процедура. Тези проектни предложения ще бъдат финансирани директно, без да се класират заедно с подадените на национално ниво.

През 2019 г. са финансирани 7 от 13 подадени проектни предложения на обща стойност 420 000 лв. с двугодишен период на изпълнение.